Våra 9 församlingar

Säffle pastorat innefattar 9 församlingar och 14 kyrkor. Pastoratet delar samma geografiska yta som Säffle kommun.

Bro kyrka

Bro församling

Församlingen med ca 700 medlemmar ligger en knapp mil nordost om Säffle. Kyrkan ligger ca 500 m väster om E45 i centralorten Värmlandsbro, kyrkan byggdes om invändigt år 2022 för att skapa plats för en församlingsdel i bakre delen av kyrkan.

Gillberga kyrka

Gillberga församling

Församlingen med ca 660 medlemmar ligger ca 3 mil norrut från Säffle. Kyrkan och församlingshemmet ligger ca 3 km norr om centralorten Värmlands Nysäter med en vidunderlig utsikt över Gillbergasjön i söder.

Kila församling

Församlingen med ca 570 medlemmar ligger ca 1 mil nordväst om Säffle. Kyrkan och församlingshemmet ligger vackert belägna vid Harefjordens västra strand.

Långseruds kyrka

Långseruds församling

Församlingen med ca 560 medlemmar ligger ca 3 mil nordväst om Säffle vid E18. Kyrkan och sockenstugan ligger vackert belägna intill Backaälvens brusande vatten.

Södra Ny kyrka

Ny-Huggenäs församling

Församlingen med ca 320 medlemmar är den minsta i pastoratet. I församlingen finns två kyrkor Södra Ny kyrka som är den största kyrkan i pastoratet ligger ca 1,5 mil öster om Säffle, samt Huggenäs kyrka, ca 8 km öster om Säffle, som återinvigdes så sent som 1972 efter att ha fungerat som skola mellan 1846 och 1966.

Svanskogs kyrka

Svanskogs församling

Församlingen med ca 780 medlemmar ligger ca 3 mil väster om Säffle. Svanskogs kyrka ligger mycket vackert belägen mellan två av de tre Svanjöarna som gett trakten dess namn.

Säffle kyrka

Säffle församling

Församlingen med ca 7300 medlemmar är i särklass störst bland pastoratets församlingar. Säffle kyrka, invigd 1965 är en tidstypisk tegelkyrka som ligger centralt i tätorten är huvudkyrka medans By kyrka från 1779 som ligger på By kyrkogård ett par km söder om tätorten är främst en högtids-, konsert- och förrättningskyrka.

Södra Värmlandsnäs kyrkor

Södra Värmlandsnäs församling

Församlingen med ca 650 medlemmar är en sammanslagning av fyra socknar på Södra Värmlandsnäs. På väg söderut från Säffle mot Ekenäs passerar man Botilsäter, Ölserud, Millesvik samt till slut Eskilsäter nästan längst ut på näset ca 4 mil från Säffle.

Tveta kyrka

Tveta församling

Församlingen med ca 560 medlemmar ligger 7 km väster om Säffle. Kyrkan från 1670 är en träkyrka och ligger mitt i ett litet ortscentrum med skola, kyrka och församlingshem.