Diakoni

När livet inte går ihop, då finns vi här för dig.

Kyrkans sociala arbete kallas för diakoni
Diakonin är kyrkans uppdrag att visa omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallas diakonin också för kyrkans sociala arbete.

Diakoner är de personer som är utbildade för att arbeta med diakoni. Du känner igen diakonen på den gröna skjortan med den vita lilla kragen. Men alla i församlingen kan på olika sätt visa omsorg om medmänniskan.

Diakoner kan ge praktiskt stöd
Grubblar du över personliga relationer, livets mening, tron eller något annat? Det kan hjälpa att prata med någon för att få ordning på tillvaron. Boka ett samtal med en diakon i församlingen, eller någon annan medarbetare. Just diakoner har tystnadsplikt och de för inte journal över samtalet.

En diakon är också en medvandrare i livet. Kyrkans diakoner kan till exempel hjälpa dig som vill ha stöttning i möten med kommunen eller myndigheter. Du kan få sällskap och stöd, eller hjälp att till exempel fylla i blanketter. Diakoner kan också hjälpa dig att söka ekonomiskt stöd.

Du är välkommen, oavsett vem du är
Du är välkommen till kyrkans diakoni. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Det kostar inget att träffa, samtala eller få annat stöd av en diakon eller en annan medarbetare i församlingen.

Gud har uppmanat kyrkan att visa kärlek till människor, dela gemenskap och värna om natur och klimat. Kyrkan ska kämpa för rättvisa och solidaritet och särskilt möta människor som befinner sig i utsatta situationer.

 

Diakonin intar en central roll i Säffle pastorats verksamhet. Den har olika former för sin hjälpverksamhet motiverat av det kristna budskapet och kristen omsorg. Sjukhuskyrka och olika former av besöksverksamhet är exempel på sådan verksamhet. I Säffle finns två utrycksätt för diakonin och det är Volontärbyrån och församlingsdiakonin - ett stöd i vardagen.

Café Oasen

Din rastplats i vardagen. Ta en fika, kanske lunch, prata lite eller bara delta i en andakt.

Få hjälp och stöd

Församlingsdiakoni

Stiftelser

Pastoratet hanterar två stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna är egna juridiska personer men styrelsen för stiftelsen är ett organ inom Säffle pastorat. Det går att söka pengar ur båda stiftelserna men kontrollera att du uppfyller kraven för att få söka.

Kontakt Diakoni