Diakoni

När livet inte går ihop, då finns vi här för dig.

Diakonin intar en central roll i församlingens verksamhet. Den har olika former för sin hjälpverksamhet motiverat av det kristna budskapet och kristen omsorg. Sjukhuskyrka och olika former av besöksverksamhet är exempel på sådan verksamhet. I Säffle finns två utrycksätt för diakonin och det är Volontärbyrån och församlingsdiakonin - ett stöd i vardagen.

Kontakt Diakoni