Cirklar

Läs mer om våra olika cirklar här!

Hantverkscirkel

Vi lär av varandra, pysslar och knåpar

Bokcirkel

Vi diskuterar livsfrågor utifrån valda böcker

Historievandrarna

Vi lär oss i studiecirkelform tillsammans mer om Säffles historia genom prat och bilder. Medtag anteckningsmaterial.

OBS! Vi reserverar oss för förändringar.

På samtliga kurser/cirklar gäller ett begränsat antal platser.