Bro kyrka
Foto: Karin Myhrberg

Bro kyrka och församlingshem