Församlingspussel röd
Foto: Anders Henningson

Bro församlingsråd

Valda för mandatperioden 2022-2025

Ordinarie

Anders Nilsson - Ordförande
Stefan Sköld - vice Ordförande
Maria Mogren
Gunn-Britt Janson
Anders Holmberg
Bo Holmström
Kenneth Gagnero - Komminister

Ersättare

Emily Bäckström
Linda-Marie Sjögren
Eivor Karlsson
Thereze Knutsson Alsin