Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Beredningsutskott

Kyrkorådets beredningsutskott

Cecilia Rogne - ordförande              
Agneta Dagoberth - vice ordförande
Erik Blakstad
Anita Karlsson
Britt-Marie Höglund Olsson
Lars Anders Sjögren
Gudrun Svensson
Anita Tengelin
Kajsa Brandt
Jerome Davidsson
Lena Skoting