Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Beredningsutskott

Kyrkorådets beredningsutskott

Cecilia Rogne - ordförande              
Agneta Dagoberth - vice ordförande
Lars Anders Sjögren
Gudrun Svensson
Lena Skoting

Ersättare

Britt-Marie Höglund Olsson
Anita Tengelin
Kajsa Brandt
Jerome Davidsson