Behöver du prata?

Vi finns här för dig...

Ibland måste man vrida och vända på saker för att kunna se hur det var tänkt.

Vi hjälper gärna till med samtal och stöd. Diakoner och präster har utbildning i och erfarenhet av samtalsstöd och själavård.
Vi har tystnadsplikt!

Du hittar kontaktuppgifter här.

Diakoner i Svenska kyrkan i Säffle:

   Christer Freiholtz         0533-69 13 38
   christer.freiholtz@svenskakyrkan.se 

Präster i Svenska kyrkan i Säffle:

   Anna Torstensson         0533-69 13 32
   anna.torstensson@svenskakyrkan.se

   Mikael Jonsson             0533-69 13 08
   mikael.s.jonsson@svenskakyrkan.se

   Lena Skoting                 0533-69 13 31
   lena.skoting@svenskakyrkan.se

   Kenneth Gagnero         0533-69 13 03
   kenneth.gagnero@svenskakyrkan.se

   Per-eric Nyman            0533-69 14 70
   per-eric.nyman@svenskakyrkan.se

   Anette Westermark     0533-69 13 04
   anette.westermark@svenskakyrkan.se

PASTORSEXPEDITIONEN

Telefon växel: 0533-69 13 00
Öppettider: måndag - fredag kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
Epost: Säffle pastorat