Foto: Sunny Studio/Shutterstock

Barnverksamhet

0-12 år med eller utan vuxen

Bro / Ny-Huggenäs församlingar

Lilla Bro 0-5 år, vuxen + barn
Linnéa Rååd, 0533-691346
Barnkör från 5 år
Britt Gagnero, 0533-691318

Gillberga församling

Teaterverkstan
Anette Westermark, 0533-691304

Kila församling

Vuxen/barn 0-5år, vuxen + barn
Linnéa Rååd, 0533-691346
Barnkör
 med pyssel 6-12 år
Martin Rhodén, 0533-691316
Linnéa Rååd, 0533-691346 

Långseruds församling

Puttekulan  0-5 år, vuxen + barn
Minikulan  6-8 år
Maxikulan  9-12 år
Karin Bäckström, 0533-691355

Svanskogs församling

Kyrkmössen 0-5 år, vuxen + barn
Juniorer 9-12 år
Gunilla Garsten, 0533-691354

Säffle församling

Spädbarnsmassage 1-7 mån
Babykul 1-12 mån
Barntimmar 4-5 år
Sångkulan 5-6 år
Minororer 7-8 år
Kyrkans fritidsklubb 9-11 år
Äventyrare 12-13
Helena Fjellman, 0533-691345
Anna Skoglund, 0533-691353

Bamse 0-5 år vuxen + barn
Centrumkyrkan, Bryggerigatan 5, ingång baksidan
Helena Fjellman, 0533-691345
Anna Skoglund, 0533-691353

Sonuskören från 6 år
Pernilla Radborn, 0533-691314

Södra Värmlandsnäs församling

Mamma Mu 0-5 år, vuxen + barn
Miniorer
 förskoleklass och år 1
Anna Skoglund, 0533-691353
Barnkör med pyssel från 5 år
Britt Gagnero, 0533-691318

Tveta Församling

Tonfixarna barnkör med pyssel från 6 år
Pernilla Radborn, 0533-691314
Linda Eriksson, 0533-691325

Bibeläventyret

"Jag tycker egentligen inte om religion men när Karin och Gun gjorde drama så blev det en rolig teater, så jag lärde mig mera." -elev åk 5 i Säffle