Foto: Sunny Studio/Shutterstock

Barnverksamhet

0-12 år med eller utan vuxen

Bro / Ny-Huggenäs församlingar

Öppna förskolan 0.5 år
Anna Johansson, 0533-691353
Barnkör från 5 år
Britt Gagnero, 0533-691318

Gillberga församling

Kontakt Anette Westermark, 0533-691304

Kila församling

Torsdagscafé 0-7år
Barbro Högeryd, 073-3640348
Sonja Holmström, 076-7764036
Barnkör
 med pyssel 6-12 år
Martin Rhodén, 0533-691316
Gunilla Garsten, 0533-691354 

Långseruds församling

Öppna förskolan,  0-5 år, vuxen + barn
Minikulan,  6-8 år
Maxikulan,  9-12 år
Karin Bäckström, 0533-691355

Svanskogs församling

Öppna förskolan, 0-5 år, vuxen + barn
Juniorer, 9-12 år
Gunilla Garsten, 0533-691354

Säffle församling

Spädbarnsmassage, 1-7 mån
Babykul, 1-12 mån
Barntimmar, 4-5 år
Sångkulan, 5-6 år
Minororer, 6-9 år
Juniorer, 10-12 år
Helena Fjellman, 0533-691345
Anna Johansson, 0533-691353
Öppna förskolan Bamse (fd Tabor), 0-5 år
i Centrumkyrkans lokaler, Bryggerigatan 5, ingång från gården
Anna Johansson, 0533-691353
Sonuskören från 6 år
Pernilla Radborn, 0533-691314

Södra Värmlandsnäs församling

Miniorer förskoleklass och år 1
Anna Johansson, 0533-691353
Barnkör med pyssel 5-8 år
Britt Gagnero, 0533-691318

Tveta Församling

Juniorer, 9-12 år
Linda Eriksson, 0533-691325
Tonfixarna barnkör med pyssel från 6 år
Pernilla Radborn, 0533-691314
Linda Eriksson, 0533-691325