Återtagna gravrätter Svanskog

enligt delegation

Svanskogs kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

11 02 107
11 05 44-45
11 05 237
11 05 238