Återtagna gravrätter Millesvik

enligt delegation

Millesviks kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

06 05 10