Återtagn Gravr Långserud

enligt delegation

Långseruds kyrkogård

Gravnummer