Återtagna gravrätter Kila

enligt delegation

Kila kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

10 04 10
10 04 130