Återtagna gravrätter Huggenäs

enligt delegation

Huggenäs kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

13 02 10