Återtagna gravrätter Gillberga

enligt delegation

Gillberga Kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

09 04 37
09 05 81-82
09 05 105-106