Återtagna gravrätter Eskilsäter

enligt delegation

Eskilsäters kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

07 01 273-274