Återtagna gravrätter Bro

enligt delegation

Bro kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

03 03 100
03 11 118
03 13 52
03 13 55