Bevarandeplaner

för kyrkogårdar i Säffle pastorat

Varför bevarandeplan för kyrkogården?

(klicka på länken ovan för att läsa mer om varför)

Ett kulturhistoriskt inventeringsprojekt som pågick under 2011 och 2012 resulterade i att bevarandeplaner togs fram för de 13 kyrkogårdar som finns i Säffle pastorat.

 

Nedan hittar du utdrag för varje kyrkogård ur boken "Bevarandeplaner för Kyrkogårdar i Säffle pastorat".
(en pdf laddas ner när du klickar på resp. kyrkogård)