Bevarandeplaner

för kyrkogårdar i Säffle pastorat

Varför bevarandeplan för kyrkogården?

(klicka på länken ovan för att läsa mer om varför)

Ett kulturhistoriskt inventeringsprojekt som pågick under 2011 och 2012 resulterade i att bevarandeplaner togs fram för de 13 kyrkogårdar som finns i Säffle pastorat.

 

Nedan hittar du utdrag för varje kyrkogård ur boken "Bevarandeplaner för Kyrkogårdar i Säffle pastorat".
(en pdf laddas ner när du klickar på resp. kyrkogård)

 

Bevarandeplan - Botilsäters kyrkogård

På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och en minneslund. De senaste åren har upp till sex gravsättningar skett på kyrkogården per år.

Bevarandeplan - Bro kyrkogård

På Bro kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund. Antalet begravningar har de senaste åren varit upp till 14 stycken om året.

Bevarandeplan - By (Säffle) kyrkogård

På By kyrkogård finns kistgravar, urngravar, en minneslund och askgravplatser. Under de senaste åren har strax över 100 gravsättningar skett per år på kyrkogården, varav ca 25 % i minneslunden och nästan lika många i askgravplatserna. På kyrkogårdens äldsta delar sker nya gravsättningar främst i befintliga släktgravar som då ofta kompletteras med en ny, liggande gravsten.

Bevarandeplan - Eskilsäters kyrkogård

På kyrkogården finns kistgravar och urngravar. De senaste åren har ett fåtal begravningar skett på kyrkogården varje år.

Bevarandeplan - Gillberga kyrkogård

På Gillberga kyrkogård finns kistgravar, urngravar och en minneslund. De senaste åren har 15-20 gravsättningar skett på kyrkogården per år.

Bevarandeplan - Huggenäs kyrkogård

Sedan kyrkogårdens återinvigning på 1970-talet finns endast urngravar här. De senaste åren har enstaka gravsättningar skett på kyrkogården varje år.

Bevarandeplan - Kila kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar, kistgravar och en askgravplats. De senaste åren har mellan 10 och 15 gravsättningar skett per år.

Bevarandeplan - Långseruds kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar, kistgravar och en minneslund. De senaste åren har som mest 20 gravsättningar skett per år på kyrkogården.

Bevarandeplan - Millesviks kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar och kistgravar. Ett fåtal eller enstaka begravningar har skett per år under de senaste åren.

Bevarandeplan - Svanskogs kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar, kistgravar, en minneslund och en askgravplats. De senaste åren har ungefär mellan 10 och 20 gravsättningar skett per år.

Bevarandeplan - Södra Ny kyrkogård

På kyrkogården finns kistgravar och urngravar. Under de senaste åren har som mest sju gravsättningar skett per år på kyrkogården.

Bevarandeplan - Tveta kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar, kistgravar och en minneslund. Upp till femton gravsättningar har skett per år under de senaste åren.

Bevarandeplan - Ölseruds kyrkogård

På kyrkogården finns urngravar och kistgravar. De senaste åren har enstaka begravningar skett varje år.