13 vackra kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är alltid öppna för alla oberoende av trostillhörighet. Kyrkogården är en plats som vårdar både personliga minnen och ett gemensamt kulturarv.

Varför bevarandeplan för kyrkogården?

(klicka på länken ovan för att läsa mer om varför)

Ett kulturhistoriskt inventeringsprojekt som pågick under 2011 och 2012 resulterade i att bevarandeplaner togs fram för de 13 kyrkogårdar som finns i Säffle pastorat.

 

Nedan hittar du utdrag för varje kyrkogård ur boken "Bevarandeplaner för Kyrkogårdar i Säffle pastorat".
(en pdf laddas ner när du klickar på resp. kyrkogård)