Foto: Gustaf Hellsing

Kontakta oss

När är det gudstjänst?Vad kostar en gravplats? När övar körerna? Vem har gjort altartavlan? Vem har ansvar för barnverksamheten? Oavsett fråga ska vi försöka hjälpa dig!

Besöksadress: 

Åbygården, församlingshem Åby/Expedition/Kansli
Läckebyvägen 1
395 97 Läckeby

Prästgården Ryssby, kontor
Ryssbyvägen 25
395 93 Rockneby

Mariagården, Ryssby församlingshem
Östra Dampegatan 1
395 93 Rockneby

Kontakta oss

Kyrkoherde: 0480-382 04
Åbygården

Komminister: 0480-382 06
Prästgården Ryssby

Församlingenhemsvärd Åbygården: 0480-382 08

Mejla oss

Vill Du bli MEDLEM i Svenska kyrkan?

Så här gör Du

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap i den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Jag vill bli medlem

Anmälan om inträde för barn under 18 år
Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan, skriv under och sedan lämnar du eller skickar den till Ryssby-Åby pastorat. 
Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev eller kontakta oss direkt på hemsidan.

Anmäl personligen 
Det går också att anmäla inträde gernom ett besök på pastorsexpeditionen i Läckeby.Expedition är öppen: Mån - Fre  kl. 9.00-12.00

 

Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

HAR DU FRÅGOR KRING DITT MEDLEMSSKAP?

Kontakta församlingens kansli på ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0480-382 00.