Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Personalen är som kuggar i ett kugghjul alla behövs om arbetet ska fungera.

Kyrkoherde

Sussie Kårlin

Sussie Kårlin

Ryssby-Åby pastorat

Kyrkoherde

Mer om Sussie Kårlin

Sussie är kyrkoherde. Hon är chef över arbetslaget och präst. Sussie arbetar med lednings- och organisationsfrågor och sitter med i kyrkorådet och de båda församlingsråden. Sussie leder också gudstjänster, predikar, erbjuder samtalsstöd och leder dop, vigslar och begravningar.

Komminister

Lina Grimhammar

Lina Grimhammar

Ryssby-Åby pastorat

Komminister

Mer om Lina Grimhammar

Lina är komminister. Hon är präst och ansvarar för skolkontakter, Bibeläventyr och konfirmandverksamheten i pastoratet. Lina leder gudstjänster, predikar, erbjuder samtalsstöd och leder dop, vigslar och begravningar.

Diakon

Håkan Cansund

Håkan Cansund

Ryssby-Åby pastorat

Diakon

Mer om Håkan Cansund

Håkan är diakon. Han erbjuder samtalsstöd och leder sorgegrupp för sörjande. Håkan ansvarar för fondansökningar, ekonomiskt bistånd till behövande och individers hjälp i kontakter med myndigheter. Han leder andakter och finns med i själavård- och förbönsuppgifter i gudstjänster och mässor.

Barn och ungdom

Helena Bäckman

Helena Bäckman

Ryssby-Åby pastorat

Pedagog

Cajsa Bökman

Cajsa Bökman

Ryssby-Åby pastorat

Konfirmandledare, Barn - och ungdomsledare

Helena Danielsson

Helena Danielsson

Ryssby-Åby pastorat

Församlingassistent

Emilie Gustafsson

Emilie Gustafsson

Ryssby-Åby pastorat

Kantor Åby

Therese Ström

Therese Ström

Ryssby-Åby pastorat

Kantor Ryssby

Körer och musik

Emilie Gustafsson

Emilie Gustafsson

Ryssby-Åby pastorat

Kantor Åby

Therese Ström

Therese Ström

Ryssby-Åby pastorat

Kantor Ryssby

Trainee

Rasmus Runne

Rasmus Runne

Ryssby-Åby pastorat

Trainee

Administration

Kristina Danielsson

Kristina Danielsson

Ryssby-Åby pastorat

Bokningar dop, vigsel, begravning, lokaler Ryssby & Åby. Värdinna Åby

Sandra Ferreria Axelsson

Sandra Ferreria Axelsson

Ryssby-Åby pastorat

Kanslist

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ryssby-Åby pastorat

Kyrkokamrer

Kyrkvaktmästare

Lars-Ola Alvarsson

Lars-Ola Alvarsson

Ryssby-Åby pastorat

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare/kyrkvaktmästare Åby

Erika Wahlnemo

Erika Wahlnemo

Ryssby-Åby pastorat

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare/kyrkvaktmästare Ryssby

Åsa Wykman

Åsa Wykman

Ryssby-Åby pastorat

Kyrkvaktmästare Ryssby

Lars Åkesson

Lars Åkesson

Ryssby-Åby pastorat

Kyrkvaktmästare Åby

Lokalvård

Kristina Danielsson

Kristina Danielsson

Ryssby-Åby pastorat

Bokningar dop, vigsel, begravning, lokaler Ryssby & Åby. Värdinna Åby

Julia Stribrand

Ryssby-Åby pastorat

Församlingsvärdinna/städerska