ordförandeklubba
Foto: Ikon bildbank

Förtroendevalda

I pastoratet finns ett antal personer som är valda till olika förtroendeuppdrag.

Kyrkofullmäktiges ledamöter är direktvalda vid kyrkovalet.
Kyrkorådet och församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande i kyrkorådet samt utser dess beredningsutskott. Beredningsutskottet består av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och kyrkokamreren med ordföranden som sammankallande.

Lista över alla förtroendevalda i Ryssby-Åby pastorat mandatperioden 2022-2025