Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

I pastoratet finns ett antal personer som är valda till olika förtroendeuppdrag.

Kyrkofullmäktiges ledamöter är direktvalda vid kyrkovalet.
Kyrkorådet och församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande i kyrkorådet samt utser dess beredningsutskott. Beredningsutskottet består av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och kyrkokamreren med ordföranden som sammankallande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkorådets ordförande

Carl-Peter Lindén

Carl-Peter Lindén

Ryssby-Åby pastorat

Ordförande i Ryssby församlingsråd

Birgitta Lindén

Birgitta Lindén

Ryssby-Åby pastorat

Ordförande i Åby församlingsråd

Cecilia Ross

Ryssby-Åby pastorat

Ordförande i Åby församlingsråd