Foto: Kristin Lidell

Få hjälp

Livsmod - Livsmening - Livsglädje

En samtalsgrupp som berör mitt i livet.

För dig som lever med sorg

Inbjudan till samtalsgrupp för dig som förlorat en nära.