Meny

Du behövs!

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan

Bild: ikon bildbank

Så här gör Du

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap i den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Jag vill bli medlem!
Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan, skriv under och sedan lämnar du eller skickar den till Ryssby-Åby pastorat.
Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev eller kontakta oss direkt på hemsidan.

Anmäl personligen 
Det går också att anmäla inträde gernom ett besök på pastorsexpeditionen i Läckeby.Expedition är öppen: Mån - Fre  kl. 9.00-12.00

 

Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

 

Vill Du gå ur Svenska kyrkan?

Hör av dig till pastorsexpeditionen så hjälper vi dig.