Meny

Död & Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Kom till oss med dina frågor

Bild: ikon bildbank

I samband med att någon dör kommer många frågor. Vi drabbas av sorg, känner oss kanske övergivna men inför en begravningen handlar det också om många praktiska ting. 
Vilken präst ska vi ha? Vilken musik ska spelas. Vilka sånger ska vi sjunga? Var ska vi ha minnesstunden?

I Ryssby församling finns ett bårtäcke att låna. Täcket ersätter kistdekorationer av blommor.
Kyrkornas musiker och kantorer hjälper dig gärna med musiken. I kyrkan finns både pianon och orgel att tillgå. Kanske kan man diskutera vilken musik som passar bäst i kyrkan och vilken som passar vid minnesstunden?
Ska det vara en begravning med jordfästning eller ska stoftet kremeras. Vill ni ha en grav? Eller ska den avlidne placeras i minneslund. På kyrkogårdarna i Ryssby finns båda alternativen.
Vill du ha en grav men ha hjälp med att sköta den så kan kyrkans vaktmästare hjälpa till.
Kyrkorna hyr ut församlingshemmen till minnesstunder, dop och vigslar.

Vi finns här för att hjälpa till och hjälpa dig. Välkommen med dina frågor och funderingar.

Svårt att välja Musik till begravningen?

En begravning i svenska kyrkans ordning innehåller vanligtvis två till tre psalmer. Ta dig tid att fundera över vilken musik du vill ska spelas vid begravningen. 

Här finns en länk till en lista på Spotify

Lina Grimhammar

Ryssby-Åby pastorat

Komminister

Sussie Kårlin

Ryssby-Åby pastorat

Kyrkoherde