Foto: Bibeläventyret

Bibeläventyret

Ett kreativt sätt att undervisa om Bibeln.

I Ryssby-Åby pastorat finns utbildade och licenserade Bibeläventyrsinstruktörer som varje år erbjuder år 4 och 5 på skolorna i Läckeby och Rockneby Bibeläventyr. Bibeläventyr genomförs i skolans klassrum och återberättar Bibelns berättelser på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Bibeläventyret håller sig till skolplanen för religionsundervisning och är ickekonfessionellt. Vill du veta mer om Bibeläventyret så läs vidare på www.bibelaventyret.se eller kontakta Sussie Kårlin 0480-382 04