Kontaktpersoner

Nedan finns kontaktuppgifter till alla anställda. Klicka på namnet för e-postadress.

Församlingsexpedition
0472-200 31

E-post
rydaholms.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Thomas Gustafsson
070-632 05 41 

Kantor
Oskar Janner
070-456 25 95

Församlingspedagog
Christer Sundström
070-492 00 31

Kyrkväktarexpedition
076-397 84 48
Bokning av Sockenstugan och församlingshemmen
vardagar kl. 09.30-10.00, tel. 076-397 84 48.

Kyrkvaktmästare
Daniel Widerberg
076-397 84 48
Pontus Ganekind
076-397 84 48

Kanslist
Ann-Louise Lilja
070-537 05 62

Kyrkokamrer
Eva Stigsson
076-893 63 88

Barn- och körledare
Gun Ganekind
073- 556 69 78

Barnledare
Monica Dahl
073-564 01 68

Barnledare
Martina Nilsson
070-886 31 41

Barnledare
Annika Sävrup
076-016 71 72

Kyrkorådets ordförande
Viviann Nilsson
 070-920 25 26

Kyrkofullmäktiges ordförande
Lars Lejon 
070-852 18 14

Rydaholms församlingshem
Stallagårdsvägen 15

Horda församlingshem
Parkvägen 12, Horda