Gudstjänster

Gudstjänsten är kärnan i Svenska kyrkans liv. Den är öppen för alla, även dem som inte är kyrkotillhöriga.

Gudstjänsttider gäller om inte läget ändras på grund av rådande omständigheter.

JANUARI

1/1 Nyårsdagen
16  Mässa

3/1 Söndagen efter nyår
10  Mässa

6/1 Trettondedag jul
10  Mässa

10/1 1 efter Trettondedagen
10  Mässa

17/1 2 efter Trettondedagen
10  Mässa

24/1 3 efter Trettondedagen
10  Mässa

31/1 Septuagesima
10  Mässa

FEBRUARI

7/2 Kyndelsmässodagen
10  Mässa
16  Gudstjänst med små och stora. Doperinran.
Utdelning av barnbiblar till 5-åringar.

Dop, konfirmation, vigsel och begravningar är tillfällen när många människor deltar i Svenska kyrkans gudstjänster.
Vår målsättning är att vara en levande församling. Välkommen till kyrkan och församlingen i både helg och vardag.