Gudstjänster

Gudstjänsten är kärnan i Svenska kyrkans liv. Den är öppen för alla, även dem som inte är kyrkotillhöriga.

Gudstjänster i Rydaholm 

DECEMBER

2 i Advent
Se Horda.

11 DECEMBER
3 i Advent
10  Högmässa.
16  Messy church.
Avslutning för barngrupperna.

18 DECEMBER
4 i Advent
10  Högmässa. Sträng

24 DECEMBER
Julafton
11  Se Horda.
23  Midnattsmässa. Gustafsson.
Predikan: RIckard Ellbrant. Körsång.

25 DECEMBER
Juldagen
06  Julotta. Sundström.
10  Högmässa. Gustafsson.
Sång: Martina Björk.

26 DECEMBER
Annandag jul
Se Horda,

2023

JANUARI

1 JANUARI
Nyårsdagen
16  Högmässa. Gustafsson. Predikan: André Lundkvist.

6 JANUARI
Trettondedag jul
10  Se Horda.
16  Carols vid Betlehem.
Körsång.

8 JANUARI
1 e Trettondedagen
10  Högmässa.

15 JANUARI
2 e Trettondedagen
10  Högmässa.

22 JANUARI
3 e Trettondedagen
10  Högmässa.

29 JANUARI
4 e Trettondedagen
10  Högmässa.

FEBRUARI

5 FEBRUARI
Kyndelsmässodagen
10  Se Horda.
16  Messy church. Doperinran.
Utdelning av barnbiblar till 5-åringar. Sundström Barnkör.

12 FEBRUARI
Sexagesima
10  Högmässa.

19 FEBRUARI
Fastlagssöndagen
10  Högmässa. Kyrkkaffe i sockenstugan.

Gudstjänster i Horda

DECEMBER

4 DECEMBER
2 i Advent
10  Högmässa. Gustafsson.
Kyrkkaffe. Ostkaka.

24 DECEMBER
Julafton
11 Julbön vid krubban.
Sundström. Barn- och Tweenie- kören.

26 DECEMBER
Annandag jul
10  Högmässa. Gustafsson.
Kyrkokören

2023

JANUARI

6 JANUARI
Trettondedag jul
10  Högmässa.

FEBRUARI

5 FEBRUARI
Kyndelsmässodagen
10  Högmässa. 

Dop, konfirmation, vigsel och begravningar är tillfällen när många människor deltar i Svenska kyrkans gudstjänster. Vår målsättning är att vara en levande församling.
Välkommen till kyrkan och församlingen i både helg och vardag.