Betala och ge kollekt med mobilen

Kollekt 123 521 91 42
Andra betalningar 123 263 33 37
Skriv i meddelandet att det gäller bokbord, kaffe eller det som anges vid resp. tillfälle.