Barn och familj

Välkommen till vår barnverksamhet! Här finns olika aktiviteter för barn, föräldrar och hela familjen.

Barncafé 0-4 år

med syskon, mamma och pappa
Sång, lek och ramsor och fika
Fredagar kl 10.00-12.00 i Rydaholms församlingshem
Ledare: Gun Ganekind och Annika Sävrup

MESSY CHURCH
Gemenskap för barn i sällskap med vuxna.
Fika, mingel, pyssel, lekar, festligt firande, sång och bibeldrama.
Middag.

Barnkörer

– mellanstadiet
Onsdagar kl 15.00-15.50 i Rydaholms församlingshem
Ledare: Oskar Janner

– lågstadiet
Torsdagar kl 15.00-15.50 i Rydaholms församlingshem
Ledare: Oskar Janner

Jubilate

Ungdomskör – högstadiet / gymnasiet
Torsdagar kl 16.15-17.00 i Rydaholms församlingshem
Ledare: Oskar Janner

KYRKANS BARNTIMMAR
Barn 4-6 år
Onsdagar kl 14.00-16.00 i Rydaholms församlingshem
Ledare: Monica Dahl och Ann-Louise Lilja

Ljusgudstjänst Kyndelsmässodagen

i februari varje år kl 16.00 i Rydaholms kyrka för små och stora
Ljuständning för barn döpta under gångna året
"Bibel för barn" delas ut till alla femåringar