Foto: Linda Michelsson IKON

Helgon som förebilder

Nyhet Publicerad Ändrad

Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgonen och minnet av martyrer. Helgon var människor som man höll särskilda, heliga. Till martyrer räknas
människor som dött för sin tro.
Det blev till slut många dagar att fira och det uppstod ett behov av att samla helgonen och martyrerna utan namn till en egen helgondag. För cirka tusen år sedan införde därför den tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme en gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få egna dagar i almanackan. Helgonen ska hjälpa oss att se Guds nåd.
Helgonens betydelse ser olika ut i olika kristna traditioner. Helgonen har olika betydelse också för enskilda kristna. Det finns några kända: Lucia, den Heliga Birgitta, Franciskus, Staffan. Deras berättelser stämmer till eftertanke – vad är vi själva beredda att offra för vår tro? Ibland tittar helgonen på oss från bilder på ikoner eller målningar i kyrkorna. Deras blickar är inte där för att döma oss, utan för att hjälpa oss att få syn på Guds nåd. Sune Wiman uttryckte det: ”Helgon är Guds små solkatter. De lyser ej själva, men strålar av hans ljus.”