Foto: Emma Berkman

Är gravstenen säker?

Nyhet Publicerad Ändrad

I Roslagens norra pastorat har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält men det har hänt på andra platser i landet.

Begravningsavgiften finansierar kontroll och besiktning av gravstenarna. Vart 5:e år provtrycker vi stenarna enl CGK:s  (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer. Gravstenar som inte klarar testet kommer att stöttas och gravrättsinnehavaren informeras per brev. Gravsrättsinnehavaren är ansvarig att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravstenen inte utgör en säkerhetsrisk. Detta gäller alla gravstenar som är högre än 30 cm.

För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande krav:

- Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek) och av rostfritt stål.
- Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg vid en höjd av 60 cm och det justeras efter höjden.

Vill du läsa mer om krav och riktlinjer hittar du dem på CGK:s hemsida: http://www.skkf.se/cgk

Kontaktperson: Kyrkogårdsföreståndare Mia Alm. Se kontaktuppgifter nedan.

/Kyrkogårdsförvaltningen