Foto: G Hellsing

Fira en enkel andakt hemma

Fira en enkel andakt hemma

När vi inte kan mötas, kan vi välja att ha en andakt hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Vi kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.  Agenda enskild andakt

Läs en bibeltext

Här på svenskakyrkan.se kan du läsa kommande helgdags bibeltexter. Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Reflektera över bibelorden

Läs Tankar inför helgen, en blogg där en präst reflekterar över söndagens texter. Låt det bli predikan för dig.

Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223 

Ge en gåva

Tillsammans kämpar vi för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva. Genom din gåva är du delaktig i både livräddande insatser vid katastrofer och i att skapa förutsättningar för en mer rättvis framtid - för alla. Din gåva räddar liv!