Körer för dej som är vuxen

Det finns flera körer att välja på i pastoratet. Välkommen till fantastisk friskvård!

Häverö-Edebo kyrkokör

Kör för vuxna i alla åldrar

Edsbro-Ununge kyrkokör

Sång är glädje!

Kör För Alla

Inga krav, bara sångglädje!!

Hallsta Gospel

Sång som ger energi och livsglädje!

Körmedlemmarna i Nova Gospel är samlade runt en flygel tillsammans med körledare Ingrid Jilderin

Nova Gospel

För att sång är friskvård!