Vox Animae

Vill du sjunga i en vokalgrupp.

Har inte möjlighet att öva varje vecka men kan studera in material  till viss del på egen hand?

Vox Animae är en projket kör och har för närvarande 6 medlemmar.

Projekt en gång per termin .

Under rådande pandemi sker inte körövning som vanligt utan är för tillfället pausad

Är du intresserad av att börja sjunga i kör tveka inte att höra av dej!

Kontakt

Helene Cocozza

Tel 0175-75524