Två personer håller i varandras händer

Så kan du bidra - engagera dig ideellt

Välkommen till oss - en mötesplats för alla som på olika sätt engagerar sig frivilligt i församlingens verksamhet.

Man trivs där man behövs.

Dessa ord är ledord för det ideella arbetet i Svenska kyrkan. Tillsammans är vi bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen och som ideell medarbetare blir du delaktig i kyrkans arbete.  Ditt engagemang, din omsorg och din tid kan bli till stor glädje för andra. 
De ideella uppdragen är inte avlönade men många vittnar om att man genom sitt engagemang får mycket tillbaka så som nya bekantskaper och glädjen i att göra något för en annan människa.   
  
Just nu behövs ideella medarbetare till följande uppdrag 

Gudstjänstvärdar på äldreboendena i Rimbo 
Varannan vecka firar vi en enklare gudstjänst på äldreboendena Birgittagården och Bergshyddan. Till detta behövs ideella som sitter med kring borden, hjälper till att slå upp psalmer och samtalar med de boende vid det efterföljande kyrkkaffet. Du kan vara med alla gånger eller vid enstaka tillfällen. 
Udda veckor, tisdagar 13:30 Bergshyddan, torsdagar 13:30 Birgittagården.  

Internationella gruppen  
Det internationella arbetet är en viktig del av församlingarnas verksamheter. För att samordna detta startar vi nu en internationell grupp i vårt pastorat. En uppgift för gruppen är att samla in pengar till ACT Svenska kyrkans arbete. Genom det internationella arbetet kan vi göra skillnad för människor som lever i utsatthet. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna att vara med i gruppen.