Foto: Magnus Aronsson IKON

Välkomnande Folkkyrka i Roslagens västra pastorat

1. Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

Vi heter Välkomnade Folkkyrka i Roslagens västra pastorat och kommer att ha fokus på att skapa en välkomnande folkkyrka.

2. Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

Texten i psalm 323, som anknyter till välkomnande folkkyrka. ” De kommer från öst och väst, de kommer från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomst ord. ”
Musiken i psalm 231 ” Oändlig nåd ”

3. Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

Vi vill skapa en välkomnande folkkyrka, vilket innebär att vi alla ska känna att kyrkan inte bara är en del av vårt liv utan den är vår folkkyrka.

4. Vilken är gruppens  profilfråga i pastoratet?

Välkomnande Folkkyrka.
Alla ska alltid känna sig välkomna  till kyrkan. Till gudstjänster, mässa, dop, konfirmation och musik. Men man ska också känna sig välkommen till kulturupplevelse i form av musikkonserter, föredrag m.m.
Man ska känna sig välkommen att njuta av våra kyrkliga konstskatter som arkitektur, målningar, skulptur och textilkonst.
Och man ska vara välkommen att bara vara i kyrkan och uppleva atmosfären.

5. Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för de som bor och vistas i vårt pastorat?

Satsa mer på stora gudstjänster, pastoratsgudstjänster med gärna stora körer och musik.
God förtäring efter gudstjänsten ger god gemenskap.

6. Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

Om vi lyckas få kyrkan att bli en naturlig del av livet kommer det att kännas  naturligt att döpa sitt barn och lika naturligt att sedan konfirmera dopet. Dopgudstjänsterna är de finaste och mest uppskattade familjegudstjänsterna.

 

KONTAKTPERSON

Göte Vaara
076-428 19 02