Vaksamhet och väntan

Diakon Annika Persson delar sina tankar inför söndagen före domssöndagen.