En präst står framför ett litet altare med två tända ljus.

Trons kraft

Kyrkoherde Helén Uddén ger oss Tankar inför helgen.