Tankar inför helgen

4e söndagen i påsktiden har rubriken "Vägen till livet. Andreas Wejderstam berättar mer i filmen.