Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Roslagens västra pastorat Besöks- och postadress: Uppsalavägen 10, 76241 Rimbo Telefon: +46(175)74800 E-post till Roslagens västra pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skederids kyrka

Skederids kyrka är förmodligen vår mest internationellt kända kyrka i pastoratet. Den Heliga Birgitta föddes inte långt härifrån, och hade här sina tidiga uppenbarelser. Sedan 1300 - talet har man vallfärdat till Finsta och Skederid. Det kanske förklarar den ovanliga placeringen av vapenhuset - vid gamla kyrkans sydportal. Det kan ha funnits reliker efter Birgitta och att arrangemanget därför underlättat genomströmningen av pilgrimer.

Historia: (hämtat ur Sveriges kyrkor, Kyrkor i sjuhundra härad, 1958

Slutet av 1200- talet: Troligen en gårdskyrka, liten, oputsad gråstenskyrka, plant trätak

1300-talet: Kyrkan brinner, taket förstörs. Nytt tak med tunnvalv av trä uppförs.

1430-1460: Långhuset byggs till. Tak av tegel byggs. Birgittabild införskaffas.

1527: Vapenhus byggs

1748: Gamla koret blir sakristia

1880: Gamla sakristian rivs