Foto: Håkan Svensson

Skederids kyrka

Hitta hit!
Skederids allé 19, 762 92 Rimbo
59°43'59.6"N 18°30'06.2"E


Titta runt i kyrkan!

Följ länken och se kyrkan invändigt - från vapenhuset till altaret. Klicka dig runt i kyrkorummet. Där du ser ett ”I” finns det intressant information om kyrkan.
Klicka här och se kyrkan inuti. 

Skederids kyrka är förmodligen vår mest internationellt kända kyrka i pastoratet. Den Heliga Birgitta föddes inte långt härifrån, och hade här sina tidiga uppenbarelser. Sedan 1300 - talet har man vallfärdat till Finsta och Skederid. Det kanske förklarar den ovanliga placeringen av vapenhuset - vid gamla kyrkans sydportal. Det kan ha funnits reliker efter Birgitta och att arrangemanget därför underlättat genomströmningen av pilgrimer.

Historia: (hämtat ur Sveriges kyrkor, Kyrkor i sjuhundra härad, 1958

Slutet av 1200- talet: Troligen en gårdskyrka, liten, oputsad gråstenskyrka, plant trätak

1300-talet: Kyrkan brinner, taket förstörs. Nytt tak med tunnvalv av trä uppförs.

1430-1460: Långhuset byggs till. Tak av tegel byggs. Birgittabild införskaffas.

1527: Vapenhus byggs

1748: Gamla koret blir sakristia

1880: Gamla sakristian rivs