Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skederids kyrka

Hitta hit!
Skederids allé 19, 762 92 Rimbo
59°43'59.6"N 18°30'06.2"E

Skederids kyrka är förmodligen vår mest internationellt kända kyrka i pastoratet. Den Heliga Birgitta föddes inte långt härifrån, och hade här sina tidiga uppenbarelser. Sedan 1300 - talet har man vallfärdat till Finsta och Skederid. Det kanske förklarar den ovanliga placeringen av vapenhuset - vid gamla kyrkans sydportal. Det kan ha funnits reliker efter Birgitta och att arrangemanget därför underlättat genomströmningen av pilgrimer.

Historia: (hämtat ur Sveriges kyrkor, Kyrkor i sjuhundra härad, 1958

Slutet av 1200- talet: Troligen en gårdskyrka, liten, oputsad gråstenskyrka, plant trätak

1300-talet: Kyrkan brinner, taket förstörs. Nytt tak med tunnvalv av trä uppförs.

1430-1460: Långhuset byggs till. Tak av tegel byggs. Birgittabild införskaffas.

1527: Vapenhus byggs

1748: Gamla koret blir sakristia

1880: Gamla sakristian rivs