Foto: Johannes Frandsen /IKON

Scouter

Scoutverksamhet bedrivs i samarbete med Rimbo scoutkår

Är du friluftsintresserad? Då kanske scouterna skulle passa dig!

Spårarscouter (8-9år) och Upptsäckarscouter (10-12år) finns både i Rimbo och Rånäs.

Scoutverksamheten bedrivs i samarbete med Rimbo scoutkår och vi arbetar med att på sikt ska Rimbo scoutkår bli helt fristående. Fram tills dess hjälper vi till med verksamheten. 

Vill du anmäla dig till scouterna eller har frågor om verksamheten så kontakta oss gärna.

Ordförande Rimbo Scoutkår
Åsa Dalsätt
Epost: asa@dalsatt.se

Församlingsassistent Jeanette Pettersson
Telefon: 0175-748 28
Sms: 072-249 08 32
Epost: jeanette.pettersson@svenskakyrkan.se