Foto: Johannes Frandsen /IKON

Scouter

Scoutverksamhet bedrivs i samarbete med Rimbo scoutkår

Är du friluftsintresserad? Då kanske scouterna skulle passa dig!

Spårarscouter (8-9 år) och Upptsäckarscouter (10-12 år) finns i Rimbo.
Äventyrarscouter (12-15 år) finns i Rimbo.

Scoutverksamheten bedrivs i samarbete med Rimbo scoutkår. 

Vill du anmäla dig till scouterna eller har frågor om verksamheten så kontakta oss gärna.

Ordförande Rimbo Scoutkår
Åsa Dalsätt
Epost: asa@dalsatt.se

Församlingsassistent Jeanette Pettersson
Telefon: 0175-748 28
Sms: 072-249 08 32
Epost: jeanette.pettersson@svenskakyrkan.se