Foto: ? /Scouterna Sverige

Scout i Rimbo

I Rimbo finns det två grupper. Vi utgår från Vibygården i Rimbo. Ofta är vi utomhus men verksamheten bedrivs även inomhus.

Spårarscouter för 8-9 år (Åk2-3)
Upptäckarscouter för 10-12 år (Åk4-6)
Äventyrarscouter för 12-15 år

Anmälan och mer information:
Ordförande Rimbo Scoutkår
Åsa Dalsätt
Epost: asa@dalsatt.se

Kontakt på Svenska kyrkan:
Församlingsassistent Jeanette Pettersson
Telefon: 0175-748 28
Sms: 072-249 08 32
Epost: jeanette.pettersson@svenskakyrkan.se