Rimbo Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Rimbo under mandatperioden 2018-2018.

Orförande
Mary Björklund Mattsson, Rimbo, tel: 0175-706 98, epost: saknas.

Vice ordförande
Ingrid Söderlund, Rimbo, tel: 0175-719 43, epost: saknas.

Prästledamot
Karin Egebjer, församlingsherde, tel: 0175-755 74,
epost: karin.egebjer@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Mona Bohman, Rimbo
Linda Lundeborg, Rimbo
Zaida Lycksell, Rimbo
Iris Näs, Rimbo
Annica Skans, Rimbo

Ersättare
Margareta Jöngren, Rimbo
Kerstin Karlsson, Rimbo
Ulla Ansgariusson Karlsson, Rimbo
Eva Maria Mungsgård, Rimbo