Rimbo Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Rimbo under mandatperioden 2022-2025

Orförande
Harriet Ringvall

Prästledamot
Ingileif Malmberg

Ledamöter
Harriet Ringvall
Mary Björklund Mattsson
Iris Näs
Linda Lundeborg
Mona Bohman
Margareta Jöngren

Ersättare
Christina Wiik
Bengt Löfgren
Wilhelm Höök