Rimbo Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Rimbo under mandatperioden 2022-2025

Orförande
Harriet Ringvall

Prästledamot

Ledamöter
Harriet Ringvall
Mary Björklund Mattsson
Ingrid Söderlund
Iris Näs
Linda Lundeborg
Mona Bohman

Ersättare
Margareta Jöngren
Christina Wiik
Bengt Löfgren
Wilhelm Höök