Foto: Robert Erikslöf

Rånäs kapell

Ytterligare kort information finns längst bak i foldern om Fasterna kyrka som du hittar här

1908: Kapellet byggdes

1852: Fasta kyrkogård återinvigdes (dagens kyrkogård vid kapellet.

1813: Kyrkan var till största delen riven och inventarierna var sålda. Numera är kyrka helt jämnad med marken-

1797: Fasta och Esterna församlingar slogs samman till Fasterna församling. Kyrkan  fick förfalla

1680-talet:: kyrkan förlängdes med en tredjedel åt väster. den fick ny inredning bl.a nytt krucifix och en dopskål som är bevarad.

1600-talet: På kyrkogården, bredvid dagens kapell, låg en liten tornlös gråstenskyrka

Före 1797 hette församlingen Fasta församling och hade egen kyrka.

Innan kapellet byggdes ser församlingens historia ut så här (hämtat ur Sveriges kyrkor, Sjuhundra härad)

Rånäs kapell är ett träkapell som uppfördes 1908. Kapellet restaurerades 1958 under ledning av arkitekt Sten Hummel-Gumaelius. Orgeln är byggd 1985 av Robert Gustavsson, Härnösand, med 11 stämmor.

 

Adress till kapellet:
Svärlingevägen 17, 762 96 Rånäs
59°46'59.9"N 18°18'22.8"E

 

Titta runt i kapellet!
Följ länken och se kyrkan invändigt - från vapenhuset till altaret. Klicka dig runt i kyrkorummet. Där du ser ett ”I” - klicka på det. Där finns mer infomation om detaljer i kyrkorummet. 
Klicka här och se kyrkan inuti. 

Lägergården Lejdet

I mitten av december 2022 brann lägergårdens huvudbyggnad ner och verksamhet på lägergården är därför begränsad. Vi hoppas och ber för en återuppbyggnad under kommande år - men vet inte ännu när eller om det är aktuellt.