Präster

  • Ingileif Malmberg

    Roslagens västra pastorat

    Komminister i Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna församlingar

    Mer om Ingileif Malmberg

    Komminister med särskilt ansvar för Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna församlingar