Två dockor
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Öppet bus i Hallstavik

Något för de minsta barnen!

Öppet bus - för de minsta barnen i vuxens sällskap

Tisdagar och Torsdagar: 9.00-11.00 i Missionshuset.
Välkommen till en barn- och föräldraträff med lek, prat, sång och fika. För de minsta barnen med medföljande vuxen. Kostnadsfritt.
Terminsstart vecka 36 2023

För mer information kontakta
Emelie Harning, tel 0175-250 64
emelie.harning@svenskakyrkan.se