Närtuna Församlingsråd

Församlingsrådets ledamöter i Närtuna under mandatperioden 2018-2021.

Ordförande
Marianne Lindqvist, Rimbo, tel: 076-317 07 53, epost: fiskesa@gmail.com

Prästledamot
Karin Egebjer, församlingsherde, tel: 0175-755 74
epost: karin.egebjer@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Bengt Gustafsson, Rimbo
Agneta Spegel
Bo Wetterström, Rimbo
Anders Åberg, Rimbo

Ersättare
Roland Fosberg, Rimbo
Gunilla Svensson