Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Närtuna församling

Kyrkan ligger vid den forna vikingaleden mellan Uppsala och Östersjön (Långhundraleden).

NÄRTUNA KYRKA
Tornet som är från 1100talets slut är byggt för att även tjäna som "refugium" - ett värn i orostider.

Detta är en gammal kulturbyggd och platsen var viktig redan under förhistorisk tid. Dels som befästning, men även som offerplats åt fruktbarhetsgudinnan Njard.

Läs mer om Närtuna kyrka här.