Närtuna församling

Kyrkan ligger vid den forna vikingaleden mellan Uppsala och Östersjön (Långhundraleden).

NÄRTUNA KYRKA
Tornet som är från 1100talets slut är byggt för att även tjäna som "refugium" - ett värn i orostider.

Detta är en gammal kulturbygd och platsen var viktig redan under förhistorisk tid. Dels som befästning, men även som offerplats åt fruktbarhetsgudinnan Njard.

Läs mer om Närtuna kyrka här.