Närtuna kyrka

Kyrkan ligger vid den forna vikingaleden mellan Uppsala och Östersjön (Långhundraleden).

Tornet som är från 1100talets slut är byggt för att även tjäna som "refugium" - ett värn i orostider.

Detta är en gammal kulturbyggd och platsen var viktig redan under förhistorisk tid. Dels som befästning, men även som offerplats åt fruktbarhetsgudinnan Njard.

Nämnas bör orgeln med sin tempelliknande fasad, som byggdes 1818 av Pher Zacharias Strand i Stockholm. Den fick sin nuvarande placering i torntravén 1896, då läktaren revs.

Historia i årtal:

1100-talet: troligen en träkyrka

1100-1200-talet: Sakristia och torn av sten byggdes ihop med träkyrkan

1300-talet: Långhuset blev ombyggt till sten, trätak

1400-talet: Kyrkan fick tegeltak, vapenhus byggdes

Läs mer om kyrkan här.