Att sjunga i kör är nyttigt för hela kroppen!
Foto: Ulrika Södrén

Edebo- och Seniorkören

Edebokören och Seniorkören

Körerna framträder ofta på Kristinagården och August Jansgården samt i kyrkornas gudstjänster.
Sång, gemenskap och ungdomlig stämma är ord som gäller oss!
Körerna  övar tillsammans på torsdagar kl. 12.30-15.00 på Församlingsgården i Hallstavik.

För mer information kontakta körledare Ingrid Eskemyr, tel: 0175-250 75
eller maila ingrid.eskemyr@svenskakyrkan.se