Hallstavik seniorkör

Hallstavik seniorkör

Kören framträder ofta på Kristinagården och August Jansgården samt i kyrkornas gudstjänster.
Sång, gemenskap och glädje! 
Kören övar tillsammans på torsdagar kl. 13.00-15.00 i Församlingsgården i Hallstavik.

För mer information kontakta körledare Ellinor Lundén, tel: 0175-250 77
eller maila ellinor.lunden@svenskakyrkan.se