Låna en krona!

Till kyrkorna i Häverö-Edebo församling hör brudkronor och du kan låna en vid ditt bröllop.

Låna en av våra brudkronor!
Till varje kyrka i Häverö-Edebo församling hör enligt gammal tradition en brudkrona. Om du önskar kan du låna en krona när du står brud i någon av våra kyrkor -  hör av dig till oss på pastorsexpeditionen i Hallstavik, 0175-250 60 eller vänd dig till din vigselpräst.

Häverö-Edebo-Singös brudkronor
Häverö brudkrona är en gåva från Kyrkliga Sjömansvårdsföreningen 1946. Foto: Ulrika Södrén
Häverö-Edebo-Singös brudkronor
Edebos brudkrona är skänkt till församlingen av församlingsbor genom en insamling 1949. Foto: Ulrika Södrén